Erfolg im Team.

Michael Haffmann / Leitung OP-Pflege
Stefan Hoffmann / Leitung Anästhesie-Pflege, GOÄ Abrechnung
Lisa Georgi, Karin Wagner / Rezeption, OP-Koordination, Abrechnung
.